HPTI norsk

 
1 Start 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 Complete

Bruksanvisning
Vennligst fullfør dette spørreskjemaet på egen hånd og i rolige omgivelser.
Besvar hver påstand med å sette en sirkel rundt det tallet som best tilsvarer din grad av enighet eller uenighet med påstanden. Det er ingen riktige eller gale svar.
Arbeid hurtig og ikke tenk for lenge på den fullstendige betydningen av påstandene.
Du har 7 mulige svaralternativer som varierer fra1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig)

 

 

Helt uenig                                        Helt enig